Оставьте свой номер телефона, и мы расскажем о тренингах подробнее
Обучения Фрэнка практические, поэтому проходят для маленьких аудиторий, количество мест ограничено. Успейте попасть.
Оставьте свои контакты, и мы вышлем вам материалы.
Кстати, старт НЛП-практика уже 22 ноября, количество времени ограничено. Успейте попасть.
Frenk Püselik
Frenk Püselik
Dövrümüzün ən güclü psixoloqunun ünsiyyət elmini öyrənin.
2020-ci ildə NLP elminin yaradıcılarından biri ilə təlimin bütün səviyyələrini başa vurmağа tələsin!
Sorğu göndərin və məlumat əldə edin
"İş, ailə və dostlarla effektiv ünsiyyət qurmağın 6 texnikası"
7 (958) 49 83 717
NLP nədir?
Neyrolinqvistik proqramlaşdırma – insanlarla effektiv, qarşılıqlı, uzunmüddətli və faydalı münasibət qurma
Bu vasitələr və üsullar hansilardir?
Psixologiyanin bir neçə istiqamətlərindən yaradılmış bacarıq dəsti. Bu arsenal insanlarla qarşılıqlı, faydalı münasibət qurmağa, onları motivasiya edib öz arxanızca aparmağa kömək edəcəkdir.
Ekoloji manipulyasiya varmi?
Frenkin yanaşması əsasən bu prizmadandır.
Biz hər gün, öz zərərli münasibətlərimizin təsiri altına düşərək, şüursuz şəkildə insanları manipulyasiya edirik və bu çox vaxt, nə bizim, nə də ki onların xeyrinə sonuclanmır.Özümüzü və ətrafdakıları tanıyaraq, hər iki tərəfin xeyrinə, yalnız qələbə qazanma texnikasını istifadə edərək manipulyasiya etməyi öyrənirik.
Praktiki tətbiq mümkündürmü?
Psixologiyada bu yanaşma son dərəcə praktikdir. Nəzəriyyə tətbiqlə həyata keçir.Təlimlərdə vaxtın demək olar ki, yarısı əldə edilmiş bacarıqların inkişafına həsr olunur.
Psixologiyadan fərqi nədir?
Neyrolinqvistik proqramlaşdırma, problemin kökünə girmədən, dərhal sadə və başa düşülən qərar alqoritmi çıxartmadan nəticə əldə etməyi mümkün edir.
Özümü və başqalarını təhlil edə bilərəmmi?
Siz öz motivlərinizi və başqalarının hərəkətlərinin motivlərini təhlil etməyi öyrənəcəksiniz. Biznesdə, şəxsi həyatınızda, sağlamlığınızda, ailədə və uşaqlarla necə münasibət qurmaqla uğur qazanmağı anlayacaqsınız...
Bunu necə öyrənmək olar?
Quru nəzəriyyə kifayət deyil. İndi hələ də NLP qurucusu ilə təcrübə keçmək imkanı var.
Bu il onun hər hansı bir məşğələsinə yazılmaga tələsin.
Məşğələlər haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün əlaqə nömrənizi qeyd edin
Frenkin məşğələləri praktikidir və kiçik auditoriya üçün nəzərdə tutuldüğüna görə, yerlərin sayı məhduddur. Yazılmaga tələsin.
Bu barədə çox düşünürsünüz
Bu suallar destruktivdir və sizin tərəqqinizi ləngidir
Problemlərinizi NLP ilə həll edin
Hər hansı bir unikal məsələni həll etmək üçün əsas texnikaları öyrənin
Effektiv strategiyalar
 • Qarşılıqlı faydalı və ətraf mühitə uyğun ünsiyyət üçün texnika və vasitələrin arsenalı
 • Tərəfdaşi effektli "oxuma", motivləri anlamaq və belə bir analizin məlumatlarını düzgün istifadə etmək bacarığı
 • Məqsədlərə çatmaq üçün öz və digərinin "resurs" vəziyyətini idarə etmək imkanı
Duyğuların idarə edilməsi
 • Özünün və başqalarının duyğularını "dəyişdirmək" bacarığı, daha çox səmərəliliyə ehtiyac olduğü anda ekoloji cəhətdən təmizdir
 • Öz əhvalınızı idarə etmək və "resurs" vəziyyətinə girmək bacarığı
 • Həmsöhbətin vəziyyətini hiss etmək və qarşılıqlı faydalı olmaq üçün uyğunlaşmaq
Win-win ünsiyyəti
 • Qarşılıqlı faydalı və uzunmüddətli tərəfdaşlıq və şəxsi münasibətlər qurmaq
 • İnsanları inandırmaq və ekoloji təsir etmək, insanlara rəhbərlik etmək bacarığı
 • Münaqişə vəziyyətlərini həll etmək üçün özünüzün və digərlərinin inancları ilə işləmə bacarığı
Frenk Püselik
NLP-nin həmtəsisçisi
 • Məşhur biznes-təlimçi və psixologiya professoru
 • ABŞ-ın TOP 100 biznes təlimçiləri siyahısına daxildir
 • Təcrübəli iş adamı, marketinq və idarəetmə mütəxəssisi
 • Dövlətlərin yüksək vəzifəli şəxsləri və dünyanın aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə müşavirələr aparır
 • Son 9 ildə hər il Rusiya və MDB ölkələrinin ən uğurlu şirkətlərinin 2000-dən çox sahibi və TOP menecerlərini hazırlayıb
 • Sülh Korpusu üçün 1988-ci ildən bu günə qədər uzun müddətli məsləhətçi (Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukrayna şirkətlərinə Amerika peşəkar iş məsləhətçiləri təqdim edən proqram
 • Müntəzəm olaraq seminarlar keçirir və beynəlxalq tələbə təşkilatlarının AIESEC, FLEX, JCI, SIFE, AEGEE və digərlərinin konfranslarında iştirak edir
 • Psixologiya, kadrların idarə edilməsi, motivasiya, məlumatla iş üzrə kitab və məqalələrin müəllifidir
 • F.Püselik tövsiyə edir: Sergey Azimov, Radislav Gandapas, Alexey Veryutin, Enthony Robbins, Jordan Ross Belfort
Təlim cədvəli 2020
NLP ustası
Bakı, Azərbaycan
Uğurlu təcrübə modeli NLP-nin ürəyidir –(on əvəzinə bir neçə ildə hədəflərə necə çatmaq olar).

İki modul, hərəsi 7 gün.
1-ci modul məhdudlaşdıran inanclarla işləmək, daha dərindən öyrənmək.
2-ci modul modelləşdirmə modelləri.

Modullar arasındakı fərq, iştirakçılara əldə edilmiş bilik və bacarıqları möhkəmləndirmək, gündəlik həyatda tətbiq etməyi öyrənmək və suallar toplamaq üçün verilən 1.5 aydan 4 aya qədərdir.
Bu quruluş təlimin təsirini ən az 2 dəfə artırır.
ƏTRAFLI
Təlimçilərin təlimi
Batumi, Gürcüstan
Təlimçilər üçün təlim keçməkdən daha artiq.

Özünüz üçün lazım olan sertifikatı əldə edə bilərsiniz: NLP Təlimçisi, Biznes Təlimçisi, İnkişaf Proqramı Təlimçisi (həyat).

İştirakçıların təxminən 30% -i NLP-ni bilmədən təlimçilərin təliminə gəlir, çünki təlimin özü yalnız təlimçinin bacarıqlarını artırmaq məqsədi daşıyır.

Təlimçilərin hazırlanması dünyada ən yaxşı təlimlərdən biri hesab olunur.


ƏTRAFLI
NLP-təcrübəçisi
Tbilisi, Gürcüstan
Şəxsi və peşə inkişafı üçün praktik psixologiyanın son metodları və texnologiyaları.

Bu, insanların bir-biri ilə necə ünsiyyət qurmalarını başa düşmək üçün əsas bilik və bacarıqlardır.

Bu təlim - təməldir.

12 günlük intensiv, burada nəzəriyyənin 60% -i və təcrübənin 40% -i əldə edilir.
ƏTRAFLI
RƏSMİ LİDERLƏRİN RƏYLƏRİ
Frenkin məşhur tələbələri
NLP sayəsində əhəmiyyətli nəticələr əldə edənlər nə deyirlər
TƏLİMİN FORMASI
Təlimlər necə keçirilir
Məşğələlər haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün əlaqə nömrənizi qeyd edin
Frenkin məşğələləri praktikidir və kiçik auditoriya üçün nəzərdə tutuldüğüna görə, yerlərin sayı məhduddur. Yazılmaga tələsin.
Политика в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных Анищенко Никиты Владиславовича (далее – Оператор).

 1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
 2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта http://1stnlp.com.


2. Основные понятия, используемые в Политике 1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
 2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
 3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу http://1stnlp.com;
 4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
 5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;
 6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
 7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
 8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта http://1stnlp.com;
 9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта http://1stnlp.com;
 10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
 11. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
 12. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;
 13. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя 1. Фамилия, имя, отчество;
 2. Электронный адрес;
 3. Номера телефонов;
 4. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).
 5. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные

4. Цели обработки персональных данных 1. Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров.
 2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты frank@1stnlp.com с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
 3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.


5. Правовые основания обработки персональных данных 1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте http://1stnlp.com. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
 2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).


6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.

 1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
 2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.
 3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора frank@1stnlp.com с пометкой «Актуализация персональных данных».
 4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора frank@1stnlp.com с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».7. Трансграничная передача персональных данных 1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.
 2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.


8. Заключительные положения 1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты frank@1stnlp.com.
 2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
 3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу http://1stnlp.com.

Пользовательское соглашение

Настоящее Соглашение определяет условия использования Пользователями материалов и сервисов сайта www.1stnlp.com (далее — «Сайт»).

1.Общие условия

1.1. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.

1.3. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 3 (Трех) дней с момента размещения новой версии Соглашения на сайте. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта.

2. Обязательства Пользователя

2.1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта и сервисов Сайта.

2.2. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается (статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от Правообладателей.

2.3. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).

2.4. Комментарии и иные записи Пользователя на Сайте не должны вступать в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и общепринятых норм морали и нравственности.

2.5. Пользователь предупрежден о том, что Администрация Сайта не несет ответственности за посещение и использование им внешних ресурсов, ссылки на которые могут содержаться на сайте.

2.6. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта, регистрацией авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или ресурсы либо иные контакты Пользователя, в которые он вступил, используя размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.

2.7. Пользователь принимает положение о том, что все материалы и сервисы Сайта или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.

3. Прочие условия

3.1. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Администрации Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.

3.3. Признание судом какого-либо положения Соглашения недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет недействительности иных положений Соглашения.

3.4. Бездействие со стороны Администрации Сайта в случае нарушения кем-либо из Пользователей положений Соглашения не лишает Администрацию Сайта права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.

Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Соглашения и безусловно принимает их.